Logo thành phố Hà Nội
Project xây dựng hình ảnh nhận diện thương hiệu cho thành phố Hà Nội.
Mục đích hướng tới của hình ảnh thương hiệu là xây dựng một Hà Nội trẻ trung, năng động nhưng vẫn mang trong mình những giá trị của văn hóa, lịch sử, con người v.v..
Mục tiêu đặt ra cho thương hiệu là sự độc đáo, hiện đại, khả năng nhận diện và các ứng dụng thông minh.